چند رجه ی ریش تر از چند درجه ی ریشتر

امروز مطلبی در وبسایت جناب آقای رضا امیر خانی خواندم تحت عنوان چند رجه ی ریش تر از چند درجه ی ریشتر.فکر می کنم خواندن این مطلب به خوبی نشان دهد که یک هنرمند باید با چه نگاهی ببیند و کجا و به چه شکل وارد فعالیت های اجتماعی شود،فارغ از هر حرف اضافه یا بی ربطی که متاسفانه این روزها همه مان به هذیان افتاده ایم!

 

چند رجه ی ریش تر از چند درجه ریشتر

/ 0 نظر / 5 بازدید