هیچ،هیچ

:هان؟چیزی گفتی؟

:من؟

:آره.

:نه،چه طور مگه؟

:فکر کردم چیزی گفتی.

:چه باحال،منم فکر کردم تو گفتی.

:چی گفتم؟

:نه که گفته باشی،فکر کردم گفتی.

:آهان.

:آره،یه دفعه ای فکر کردم گفتی یا اینکه می خوای بگی.

:حالا چی گفتم؟

:به نظرم یه چیز چرتی اومد.

:یادت نیست چی بود؟

:دیدم چرته،گوش نکردم.

:حیف.

:آره حیف شد.

:کاش یه کم گوش می دادی.

:خواستم بدم،ولی بعد دیدم چرته.

:یک کلام می گی چرت بود و تمومش می کنی؟

:شانست نبوده.

:آره می دونم،نبوده.

:اگه شانست بود ،شاید ردیف می شد.

:شاید.

:حتما می شد.

:بعیده.

:اصلا بعید نیست.

:نمی خوام بهت گیر بدم،ولی خیلی بعیده.

:می دونی؟تو به همه چی شک داری.

:شک ندارم،فقط می ره توُ مخم،همین.

:یه چند وقتیه همه چی تو ُ مخته.

:اصلا عالم تِرِکمون شده.

:خیلی سخت می گیری.

:همه چی یه جوریه.

:چه جوری؟

:یه جور نافرمی.

:چیزی نیست،خرابش نشو.

:شک دارم.

:به چی ش شک داری؟

:نه اینکه فقط به یه چیزیش.

:پس چی؟

:به کُلِش.

:پس می گی یه چیزی هست؟

:معلومه که هست.

:خب پس دل دل نکن،حرفتو بزن.

حرف؟چه حرفی؟

:گفتی یه جوری می شی.

:اونم یه جوری که خودتم خبر نداری.

:اصلا ممکنه پَرِش منِ بدبختم بگیره.

:شاید،حساب کتاب که نداره.

:آویزونیم دیگه.

:بدجور.

:کاریش هم نمی شه کرد.

:هیچ کار.

:بد گرفتار شدیم.

:مثل همه،همه همین طورن.

:تو وضعت بدتره.

:توُ مختم؟

:نه،ولی رو هوایی.

:می دونی چیه؟

:چیه؟

:به نظرت خیلی چرت می گم؟

:نه،چه طور مگه؟

:شاید به نظرت چرت بگم،ولی برا خودم این طوری نیست.

:به نظرم باید...نمی دونم،شاید.

:شاید چی؟

:نمی دونم.

:شاید خسته م؟

:شاید،ولی اینو من باید بگم نه تو.

:چی رو؟

:این که شاید خسته ای.

:خب این قدر نگفتی تا خودم گفتم.

:باید صبر می کردی.

:صبر کردم،ولی نگفتی.

:می گفتم.

:باید زودتر می گفتی.

:اگه صبر می کردی می گفتم.

:چه قدر صبر کنم؟

:یه کم دیگه صبر می کردی.

:خودت باید زودی بگی.

:خب حالا،به نظر من که خسته ای.

:همین!

:همین چی؟

:همین دیگه،نمی دونم،شاید،شاید خسته م.

 

پ.ن:از "شاخ"(پیمان هوشمندزاده/نشر چشمه)

/ 0 نظر / 7 بازدید